Vreten Edhem

 

Hyr En målning från

1000 Tranor För Livet

om du vill visa dina kunder eller bekanta att du bryr dig om miljön eller vill påminna dig själv om vad du tänkt göra för att bidra till en hållbar framtid kan du "hyra" en målning från projektet 1000 Tranor för Livet. På det sättet sponsrar du våra projekt och aktiviteter. som sponsor får du ditt namn publicerat i utställningen.

 

Hyra av målning pris enl överenskommelse.