Vreten Edhem

 

2006

Startade projekt 1000 Tranor För Livet

2007

Köpte fd församlingshemmet i Vreten

2008

Flyttade till Vreten

2009

Flow -om liv och vatten, Galleri Kilstorp

2010

Atelje-vatten är liv, Galleri Kilstorp

Besöker Gross-Mordorf i Tyskland

2011

Vatten är liv, Galleri Kilstorp

Skapande skola i Eksjö kommun

2012

Kommun och turistmässa vid Trandansen

Öppnar Edhem - Mötesplatsen

Deltar i Järdersbruksdagar, Arboga

2013

Trandagar vid Trandansen i april

2013

Samarbete med Vattenbiologiskaföreningen

Ladusvalbo - Lotteri för "Rent Vatten"

Blueskonsert med Catfish Charly

Konstrunda på Järdersbruks Ekologiska Herrgård

"Naturbyrå" till Naturrum Hornborgasjön

Temagudstjänst "Vatten är liv"