Vreten Edhem

 

Vatten Binnebergs Tingshus 2013

Ur text från utställningen vatten i Binnebergs Tingshus 2013:

Vad är vatten? Vet vi egentligen vad vatten är?

Vatten fyller varje cell i vår kropp. Vatten bär livet i ett kretslopp, som vi inte på långa vägar förstår. Utan vatten kan inget liv existera.

Skönheten ska rädda världen är det sagt. Vad är vackrare än det liv som är fyllt av vatten, varje existens, varje varelse, varje växt fylld av vatten, levande. Havet som djup och yta, varje rännil och bäck, regnet och dimman som drar. Skönheten skapas i vår blick, i vår glädje i att leva, känna livet. Med vår blick skapar vi världen och vi ser skönhet i vattnets olika former. Från en fulländad iskristall till komplexiteten i vår egen kropp. Vi är varelser som älskar vatten. Men älskar vi det tillräckligt för att sätta det främst?

Vi är konstnärer som ser vatten, i speglingar där det speglade inte är i fokus utan själva vattnet. Vattnet som en magisk värld och smycken som bär vattnets väsen. Foton i en ström av bilder från vattendrag och vattensamlingar. Kan vattnets skönhet och rikedom påminna om det vi vet? Livet som vi känner det, håller på att förändras. Vi vet att det handlar mycket om vatten men också om luften och jorden. Vi vet att vatten kan vara en bristvara. Vi vet att det kan nå en gräns för hur mycket det tål av föroreningar. När vi öppnar gruvor, när vi besprutar åkrar, när kemikalier sprids, övergödning och luftföroreningar och nu

den stora frågan om klimatförändringar.

Kan man göra något? Vill vi göra något?

Är vi bara betraktare till skeenden vi är maktlösa inför? Har vi inte fattat beslut förut när vi sett problemet, avskaffat slaveri, stiftat mer jämställda lagar, värnat om barnens väl. Visat vår mänskliga vilja och storhet i att fatta nya beslut, göra påett annat sätt.

Vi tror på viljan till liv och skönhetens kraft. Därför bjuder vi nu in dig i vattnets värld en värld av skönhet där du faktiskt är en del, du består till ca 70% av vatten.

 

 

 

 

 

 

 

3 x Ströget, asfalt, träd och människor

 

utställning på Falbygdens museum, 21 september -19 oktober 2014

 

Höstens utställning är ett resultat av samverkan mellan Falbygdens museum som visar äldre foton och tre konstrnärer från Falköping, Ingemar Tinnert, Erling Öhrnell och Eva-Lill Nilsson. Ströget och Plantis gestaltas i olika tekniker och ur olika perpektiv.

 

Ännu en temautställning tillsmmans med andra konstnärer. Denna utställning riktar sig till den breda publiken. Alla som befolkar St:Olofsgatan, Ströget, och Plantis, parken som ligger utmed gatan.

 

Under vernissagen ställer Nasko Yankees upp fina "raggarbilar" utanför museet...

 

 

 

 

 

Eva-Lill Nilsson om sig själv:

 

Jag studerade och gjorde utställningar under 70 och 80 talet. 1976-77 studerade jag på KV:s grundläggande konstskola i Göteborg sedan fortsatte jag på Forums Målarskola som var studiemedelsberättigad redan på 70-talet. Nu har den ersatts av konsthögskolan i Malmö.

Under 80-talet visade jag mina målningar i skilda sammanhang och sålde då konstverk både till kommun och landsting genom dåvarande respektive inköpare.

 

Jag har inte ställt ut så mycket men utvecklade mitt målere under ca to år först i Binneberg där jag var föreståndare och "intendent" 1979-1984. Därefter målade jag i Indien fram till 1991 då jag återvände till Sverige.

 

1991 började jag studera på högskolan i Skövde. Först engelska och sedan på medielinjen som då var en tvåårig utbildning. Några fristående kurser blev det också i digital bildhantering för konstnärer, ljud och bild och kreativt skrivande.

 

1994 började jag som lärare i medieämnen på medieprogrammet på Ållebergsgymnasiet i Falköping. Sedan undervisade jag även i bild och kulturhistoria fram till omläggningen av gymnasiet 2011. Under denna tid tog jag gymnasielärarexamen och hann också deltoga i en sommar utställning i "Stallet" Mariestads museum 1998.

 

2011 gick jag in i föreningslivet och har sedan 2012 varit ordförande Falbygdens konstförening och sedan 2013 är jag ocjså ledamot i Sveriges konstföreninar Skaraborgs styrelse.

 

Sedan 2009 är jag aktiv igen med flera utställningar förutom projekt 1000 tranor för livet med säte i Vreten Edhem har jag hösten 2013 ställt ut på Binnebergs Tingshus i en tema utställning "Vatten" tillsammans med Annika Tshibanda och Kristian Jensen, båda Falköping.

 

Hösten 2014, ställde jag ut på Falbygdens museum i tema- utställningen 3 x Sröget, asfalt, träd och människor tillsammans med Ingemar Tinnert och Erling Öhrnell.

Vi ville tillsammans med museet göra en utställning om Falköping ,i Falköping, för Falköping där vi gestaltar vår egen relation till Ströget och Plantis i våra olika tekniker.

Jag visar sju nya målningar och två äldre från Indien efterssom jag under min tid i Indien ofta målade gatumotiv med människor och djur. Det är samma offentliga rum men i helt olika samhällen. Spänningen mellan två så olika platser är spännande. Drag från komposition och färghantering återkommer i "Falköpingsmotiven". Det var roligt att göra bilder med människor igen efter så många tranor.

 

2015 gjorde jag två utställningar. Den första i Kvarnen tillsammans med Inger Willhelmsson från Skövde under påskhelgen och den andra på KAC i Rosa Huset i Skövde. Under 2015 har jag ägnat mycket tid till eftersatt underhåll i Edhem.