1000 Tranor för livet
världen
1 2 vildmark skog
3 4 sötvatten hav
5 6 våtmark jordbruk
7 8 torka atmosfär

Slutsatser i åtta delar: Vildmark, skog, sötvatten, hav, våtmark, jordbruk, torka och atmosfär. Det handlar om vatten, biologisk mångfald och vår atmosfär. Allt hör ihop och problemen inom dessa områden måste lösas.

1000 Tranor för Livet

Konstprojektet 1000 Tranor för Livet startade 2007 och jag köpte det fd missionshuset i Vreten för att driva det. 1000 Tranor för Livet är ett ”samtidskonstprojekt” med fokus på hur miljömedvetande förändras och växer i samhället. Min egen och andras process i förhållande till massmedia och annan samhällsutvecklingen undersöks genom kommunikation runt olika tema, begreppet hållbarhet är ledord.

Det består av fem olika delar, förutom måleri massmediabevakning, utställningar och andra aktiviteter, symbolik och den tusende tranan som inte är målad ännu. Jag håller på den i hopp om att se en tydlig omställning ta form. Då kan den målas som en manifestation för viljan att leva ochlåta leva.

 

Alla de, 119 oljemålningarna + Den tusende tranan är tillsammans ett verk. Jag behöver nu en tillräckligt stor lokal för att visa det. Massverkan är viktig.

Projektet är slutfört när jag målat 1000 tranor och visat det på lämplig plats, först då kan målningarna bli till salu.


I projektet ingår, förutom 999 tranor:

 • Edhem, inköpt 2007, som öppnade för publik maj 2012
 • Tre utställningar vid Hornborgasjön i trantid 2009-2011.
 • Kulturprojekt i Höreda skola, Eksjö, vårterminen 2011
 • Turismmässa vid trandansen 2012 och tranans dagar 2013
 • Programverksamhet, Konserter och gudstjänst i Edhem 2012-2013
 • Tre Utställningar på Jädersbruks ekologiska herrgård, Arboga under samma tid.
 • Utställning ”vatten” i Binnebergs Tingshus, Skövde 2013
 • Presentation av projektet i ex. Västgöta Gille, Västerås 2014
 • Utställningen Lyft Blicken i Kac, Rosahuset 2015
 • Himlajord i Rantens Kvarn, Falköping 2015
 • Renovering av huset
 • Skaraborgssalongen, Skövde 2017
 • Bi-sommar Mössebergs kurort 2017
 • Restaurang Doppingen vid Hornborga naturrum 2018
 • Presentation Hornborga Naturum 2019
 • Utställning Café Doppingen mars 2019
 • Myllrande Mångfald Forentorp Falköping 2020
 • Kulturprojekt Stora torget Falköping. Målningen Mot ljuset sommar 2020
 • Utställning 1000 Tranor för Livet Mångfald i Bildkällan Stora Torget Falköping 2021
 • Utställning Den tusende tranan Skara 2022
 • Resa till Japan oktober 2023