Edhem

Konstprojektet 1000 Tranor för Livet Pågår fortfarande. Det handlar om en process och en utmaning. Under tiden jag har målat tranor har information och diskussioner böljat omkring mig.

Att följa och delta i omställningen från miljöförstöring till hållbarhet har inneburit att ta del av en hel del skrämmande information.

För mig har handlat om att inte ge upp trots alla svårigheter.

Men

Om jag kan klara att hålla ut och måla 1000 tranor i olja på duk och bjuda in till utställningar kan du också säkert göra en hel del.


Vi måste alla förhålla oss till  att klimatet förändras och att mänsklig aktivitet är det som driver processerna.

Att agera är bästa botemedlet mot klimatångest.

Tillsammans blir vi en oövervinnerlig kraft.


Slaget om skogen står nu.

Viste du att skogsbruket är en av de största utsläpparna av koldioxid i vårt land och att lobbyister fördröjer den radikala omställning som behövs föratt återställ skogens liv? 

Rödlistan över hotade arter är för lång helt enkelt.

Njut gärna av skogen men vet att nästa vecka kan den vara ersatt med ett kalhygge. Så är det för mig där jag bor.


Den Tusende Tranan är ett bevis för att Det omöjliga är möjligt. Den kommer att målas klart först när omställningen till en ekologiskt hållbar konsumtion och produktion är en påtaglig verklighet.

Omställningen är i gång...