Edhem

Eva-Lill Nilsson

                      Nästa utställning 

  Stora torget Falköping

12 juni -  10 juli  2021


 1000 Tranor för Livet är ett  konstprojekt som handlar om en process och en utmaning

 om att följa och delta i omställningen från miljöförstörande livsstil till hållbarhet.

 

      2009 visades de första tranmålningarna inom detta projekt på Galleri Kilstorp i närheten av Trandansen vid Hornborgasjön. Sedan dess har mycket hänt och i dag är jag framme vid avslutningen. Åtta målningar "slutsatser", fokusområden, som  vildmark, skog, sötvatten, hav, våtmarker, jordbrukslandskap, torka och atmosfär bildar en helhet sedan återstå den tusende tranan målad eller omålad.

 

      Den tusende tranan målas när omställningsprocessen är en påtaglig verklighet eller som en magisk handling, när den målats får jag önska mig en hållbar värld.

 

      Nu finns alla dessa målningar i Edhem och de har kommit till utan att släppa fokus, även om svackor funnits. Min process har fört mig in i olika flöden och organisationer och i dag tror jag på en omvälvande förändring som en möjlighet. Låt oss betämma oss för Livet, i insikten att allt hör ihop. Vi är Ett med livet på jorden, allt är en helhet..

 

      Jag önskar se en omställning till en hållbar ekonomi och livsstil. När jag kommer fram till att vi uppnått en tydlig omorientering,  999 tranor är målade, snart målar jag också den tusende tranan.

Om inte får den förbli omålad. 

 

Mot Ljuset 180x190 från konstprojekt i Falköping sommaren 2020