Edhem

Eva-Lill Nilsson

Deltar i ett konstprojek i Centrum Arr Falköpings kommun 

  Stora torget Falköping

Mot ljuset


 1000 Tranor för Livet är ett  konstprojekt som handlar om en process och en utmaning

 om att följa och delta i omställningen från miljöförstörande livsstil till hållbarhet.

 

      2009 visades de första tranmålningarna inom detta projekt på Galleri Kilstorp i närheten av Trandansen vid Hornborgasjön. Sedan dess har mycket hänt och i dag är jag framme vid avslutningen. Åtta målningar "slutsatser", fokusområden, som  vildmark, skog, sötvatten, hav, våtmarker, jordbrukslandskap, torka och atmosfär bildar en helhet sedan återstå den tusende tranan målad eller omålad.

 

      Den tusende tranan målas när omställningsprocessen är en påtaglig verklighet eller som en magisk handling, när den målats får jag önska mig en hållbar värld.


      Tillsammans kan vi åstadkomma det omöjliga, det är min övertygelse efter alla år med projektet.

Nu finns det 999 tranor på 119 oljemålningar. Processen är det viktiga, med utgångspumkt från frågan "Är det omöjliga möjligt?" Under de dryga 10 år som förflutit har jag följt utvecklingen av frågor kring miljö genom media och medlemskap i olika föreningar och organistioner. Diskussionen ser anorlunda ut i dag. Många vill bidra och delta i omställningent. Vad kan en person åstadkomma? Med alla dessa målningar har jag visat att beslutsamhet och uthållighet ger resultat. Att lägga hela problemlösningen på enskilda räcker inte. Många engaerade organisationer oen tjänstemän och politiker jobbar engagerat för omställningen låt oss stödja dem och ge dem kred. Tillsammans kan vi skapa den värld vi vill och kan överleva i.

 

      Nu finns alla dessa målningar i Edhem och de har kommit till utan att släppa fokus, även om svackor funnits. Min process har fört mig in i olika flöden och organisationer och i dag tror jag på en omvälvande förändring som en möjlighet. Låt oss betämma oss för Livet, i insikten att allt hör ihop. Vi är Ett med livet på jorden, allt är en helhet.

 

      En bok av Eleanor Coerr, Sadako och de tusen papperstranorna, om en japans flicka som blev strålskadad av Hiroshimabomben, och som började vika pappertranor för att få sin önskan om fred på jorden uppfyld enligt en gamal sägen har inspirerat mig. I Hiroshima skapades en fredpark dit barn från hela världen skickat papperstranor i tusental. Där finns ett fredsmonument med Sadaku i centrum. En elvaårig flicka som gick bort har inspirerat så många. Mig också.

 

      Jag önskar se en omställning till en hållbar ekonomi och livsstil. När jag kommer fram till att vi uppnått en tydlig omorientering,  999 tranor är målade, snart målar jag också den tusende tranan.

Om inte får den förbli omålad. 

 

Nedanstående målning "Världen" är 290 cmx 140 och målad förra året