Edhem

Konstprojektet 1000 Tranor för Livet Pågår fortfarande. Ett konstverk bestående av 65 kvadratmeter olja på duk uppdelat på 120 delar. 999 målade tranor sammanlagt och den tusende påbörjad. Det handlar om en process och en utmaning. Att följa och delta i omställningen från miljöförstöring till hållbarhet har inneburit att ta del av en hel del skrämmande information.

För mig har det handlat om att inte ge upp.


Vi kan alla bidra på olika sätt även om det ser mörkt ut på många områden. Men.  Det finns ljust från alla dem som ser lösningar.


Att förhålla sig till  att klimatet förändras och att allt fler vilda arter förlorar habitat och minskar oroväckande i antal kan vara tungt.

Vi vet att mänsklig aktivitet är det som driver processerna. Just därför finns det hopp, vi har skapat detta vi kan skapa något annat. Att agera är bästa botemedlet mot klimatångest.

Tillsammans blir vi en oövervinnerlig kraft.


I Japan finns Hiroshima fredsmuseum, som jag nyligen besökt för att där få överlämna information om 1000 tranor för livet.

Det är därifrån inspirationen till projektet kommer, från berättelsen om Sadako och de tusen papperstranorna, att man får en önskan uppfylld om man kan vika 1000 papperstranor. (Jag hoppas det gäller även för målade tranor.)


Nu när jag är klar önskar jag inte bara fred på jorden utan också att vår kompass ställs in på anpassning till balans med allt liv på jorden. En ny tanke grundad i ett holistiskt förhållningsätt till människans verksamhet på planeten helt enkelt.


Den Tusende Tranan  är ännu inte målad. I den Japanska magiska tanken ligger möjligheten för att min önskan går i uppfyllelse när den slutligen målas. För den som inte tror på mirakel av detta slag finns möjligheten att måla den som en symbolisk handling för att manifestera att det som tycks omöjligt är möjligt.

När den är målad vill jag erbjuda målningarna till försäljning där tranorna bär sin betydelse som symbol för viljan till ett bra liv på planeten för kommande generationer.

Oavsett hur det blir bär tranan sin symbolik av långt och lyckligt liv, vaksamhet och ljusets återkomst.