Edhem

Eva-Lill Nilsson - 1000 Tranor för Livet

ett projekt som följer och deltar i miljöfrågorna

 

Nu kan du se olja, akvarell och ståltådsskulpturer på Restaurang Doppingenvid Hornborgasjöns naturrum

Restaurangen är öppen under helger i november och för julbord fram till den 20 december.

Den 17 mars invigs nästa års säsong med tranmålningar och då berättar jag också mer om projektet.

Det är snart tio år sedan de första tranmålningarna inom detta projekt visades på Galleri Kilstorp.

Nu finns det 910 tranor på duk i projektet som innhåller många delar förutom att måla 1000 tranor.

 

Enligt en japansk sägen får den som viker tusen papperstranor önska sig något. Sadako,

en japans flicka som blev strålskadad av Hiroshimabomben, önskade sig fred på jorden

men hann att gå bort i leukemi innan alla tusen tranor blivit vikta.

Jag önskar se en omställning till en hållbar ekonomi och livsstil innan jag går bort.

Om/när jag kommer fram till att vi uppnått en tydlig omorientering när 999 tranor är målade

målar jag också den tusende. Om inte får den förbli omålad.