Edhem

Eva-Lill Nilsson - 1000 Tranor för Livet

ett projekt som följer och deltar i miljöfrågorna

 

Nu finns det 856 tranor målade på duk i Edhem. Under tiden projektet pågår förändras medvetandet och debatten runt olika miljöproblem.

Jag har målat tranor i ca 10 år nu och mycket ser hoppfullt ut även om problemen fortfarande är stora och komplexa.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tänka en ny tanke. värdera nya saker. Förändra sin livsstil.

I November kan du se pasteller och ståltådsskulpturer på Restaurang Doppingen vid Hornborgasjöns naturrum.

Dessa verk hör inte till projektet 1000 Tranor för Livet.