Vreten Edhem

Vreten Edhem är platsen där konstprojektet 1000 Tranor för Livet pågår. Härifrån utgår de olika aktiviteter som ingår i projektet. Senast utställningen Bi-sommar på Mössebergs kurort under konstnatten 2017 i Falköping där jag tillsammans med Bo Nilsson och Ove Larsson mötte över 1000 besökare för att sätta fokus på bi-död och andra jordbruksrelaterade frågeställningar. Här visade jag flera målningar med bi-tema.

 

Under den tid jag har målat tranor, ca 10 år, har medvetandet om nödvändigheten att ställa om till en hållbar produktion och konsumtion ökat. Inte bara i Sverige utan globalt. Jag är hoppfull. Projektet handlar om att inte släppa fokus på "omställningsprocessen" och om att inte ge upp. Många människor arbetar i dag aktivt för att skapa en hållbar framtid och tillsammans skapar vi möjligheter. Den stora striden för vår överlevnad står för dörren.Tillsammans kan vi alla bidra till lösningen, vi har redan börjat och vi blir fler och fler som aktivt gör skillnad. Det kan vara små saker och stora allt från att tänka över sina konsumtionsvanor till att delta i globala konferenser eller jobba för tekniska lösningar.

 

I dag finns det 752 tranor på över 100 dukar i projektet. Dessa målningar används på olika sätt som blickfång vid de aktiviter jag deltar i. Det finns också möjlighet att använda huset för möten och utställningar.

 

Bilden nedan visar en del av en kompositionen "Himmel" bestående av de 32 senaste målningarna som är vardera 50x50 cm. Hela kompositionen innehåller 100 tranor. En dag ska den tusende tranan målas, det sker när jag kommit fram till att vi, som mänsklighet, har bestämt oss för att "rädda jorden".