Vreten Edhem

Huset

1920

Missionsförsamlingen i Vreten behövde ett missionshus. Vreten var vid denna tid en livaktig bruksort med järnväg. Där fanns tegelbruk, mejeri, såg och mekanisk verkstad. Huset byggdes ursprungligen i samma stil som skolan som ligger aldeles intill och i dag tjänar som bygdegård.

När järnvägen lades ner och byns befolkning minskade, minskade också missionsförsamlingen och huset byggdes om i slutet av 60-talet. Då fick huset sitt nuvarande utseende. I mitten av 90-talet var det inte många missionsförbundare kvar i byn och huset överläts till Svenska Kyrkan som sålde det till mig 2007.

Jag hade då påbörjat mitt projekt 1000 Tranor för livet och behövde ett hus för att så småningom kunna visa det. Det fanns en del eftersatt underhåll och lägenheten behövd renoveras och 2008 flyttade jag till Vreten trots att detta arbete ännu inte var klart.

 

Utställningar vid Hornborgasjön

2009-2011

Projektet växte och så småningom började jag och min konsult att arrangera utställningar med projektet som utgångspunkt för information om vatten, om vad som förorenar det och vad som behövs för att förbättra situationen. Framförallt vill vi inspirera till eftertanke. Vad kan man göra själv och tillsammans med andra för en hållbar utveckling. Första utställningen 2009 vid påskrunda på galleri Kilstorp handlade om hur uranbrytning innebär att giftiga ämnen kommer ut i grundvatten och vattendrag, trots omfattande åtgärder för att förhindra detta. Vi visade förutom målningar ett bildspel på temat. Sedan har vi funnit på olika sätt vid Hornborgasjön varje vår när tranorna rastar. Omkostnaderna för dessa utställningar har täckts med försäljning av kort, affischer och teckningar och målningar som inte hör till projektet.

 

I dag har vi flera samarbetspartners och håller på att ta fram praktiska vattenprojekt som vi ska redovisa i kommande utställningar. Vi vill att tanken "Vatten är liv" ska sprida sig som ringar på vattnet och leda till en verklig skillnad på vår planet. Vi är många i dag som, på varje sätt, vill skapa en hållbar framtid där allt liv räknas. Jag tror att det spelar roll från vad vi formar våra beslut. Varför inte pröva en annan tanke..."vi hör till samma familj". I kontrast till tanken "sköt dig själv och skit i andra"

 

 

Premiär Kristihimmelsfärds dag

2012

Efter flera år kan vi äntligen öppna för att visa 1000 tranor för livet. Det blev en "konsthall" denna dag. Den fd Kyrksalen är i stort sett intakt men nu fylld av tranor. Fina artiklar i Falköpings tidning och i SLA tackar vi för.

I utställningen ingår akvareller som är till föräljning förutom vykort och affischer med motiv från några av de målningar som ingår i 1000 tranor för livet.

 

Nu finns det utrymme till olika typer av sponsring. Hyra en målning från projektet, köpa ett annat konstverk eller bidra till de praktiska projekt vi tar fram. Om du vill delta som sponsor ekonomiskt eller som volontär är du varmt välkommen att höra av dig.

 

 

2013

Vi fortsätter med samarbete på olika håll och ljuv musik uppstår...Konsert med Catfish Charly blues från småland

"Vatten är liv"gudstjänst och en "naturbyrå för barn" på naturrummet Hornborgasjön. En del arbete med att bygga om en chiffonje till "naturbyrå" och ett vitrinskåp till diorama för sommarens aktiviteter.

Vi har deltagit i konsturställningen Vatten i Binnebergs tingshus under hösten.

2015

Flera grupper besöker Edhem och en mer omfattande renovering pågår hela året för att göra det mer andvändbart. Taket på baksidan läggs om. Det målas inte så många nya bilder men rustas för framtiden.