Historia

Huset

1920

Missionsförsamlingen i Vreten behövde ett missionshus. Vreten var vid denna tid en livaktig bruksort med järnväg. Där fanns tegelbruk, mejeri, såg och mekanisk verkstad. Huset byggdes ursprungligen i samma stil som skolan som ligger aldeles intill och i dag tjänar som bygdegård.

När järnvägen lades ner och byns befolkning minskade, minskade också missionsförsamlingen och huset byggdes om i slutet av 60-talet. Då fick huset sitt nuvarande utseende. I mitten av 90-talet var det inte många missionsförbundare kvar i byn och huset överläts till Svenska Kyrkan som sålde det till mig 2007.

Jag hade då påbörjat mitt projekt 1000 Tranor för livet och behövde ett hus som bas för projektet och för att kunna visa det och göra olika utställningar. Det fanns en del eftersatt underhåll och lägenheten behövd renoveras och 2008 flyttade jag till Vreten trots att detta arbete ännu inte var klart.

 

Utställningar vid Hornborgasjön

2009-2011

Projektet växte och jag arrangerade utställningar för att inspirera. Vad kan man göra själv och tillsammans med andra för en hållbar utveckling. Första utställningen 2009 vid påskrunda på galleri Kilstorp  visade förutom målningar ett bildspel på temat ett akvarium med grodyngel var också mycket uppskattat. Sedan blev det två utställningar till hos Åsa Gustavsson på Kilstorp. Under dessa utställningar kom kombinationen "Altartavla" till. Målningarna målades på trandansen och det var lite olika väder vilket avspeglar sig i målningarna.

 

 

Premiär Kristihimmelsfärds dag

2012

Efter flera år kan vi äntligen öppna för att visa 1000 tranor för livet. Det blev en "konsthall" denna dag. Den fd Kyrksalen är i stort sett intakt men nu fylld av tranor. Fina artiklar i Falköpings tidning och i SLA tackar vi för. Vi deltog under turistmässan vid Hornborgasjön under våren. Vi hade även en konsert "Hör Tranorna kommer" med visor sjungna av Susanne Litborn.

 

 

2013

Vi fortsätter med samarbete på olika håll och ljuv musik uppstår...Konsert  med Catfish Charly blues från småland.

"Vatten är liv" gudstjänst och en "naturbyrå för barn" på naturrummet Hornborgasjön.

Jag deltog i konsturställningen Vatten i Binnebergs tingshus under hösten.

 

2015

 Flera grupper besöker Edhem och en mer omfattande renovering pågår hela året för att göra det mer andvändbart. Taket på baksidan läggs om. Det målas inte så många nya bilder men rustas för framtiden.

 

2016

Arbete med renovering fortsätter och även värmesystemet behöver ses över. Det blir inte så mycket annan aktivitet i huset eller på annat håll.

 

2017

Bi -sommar Utställning under Konstnatten Falköping 29 september till 2 oktober på Mössebergs Kurort.

 

2018

Utställning på restaurang Doppingen vid Hornborgasjöns naturrum under november och december.

 

En artikel av Janne Andersson Skövde Nyheter 30 december 2018

Eva-Lill Ska måla 1000 tranor

Ett bildreportage med informativ text.

 

2019

Fortsättning på samarbetet med Hornborga Naturrum. Den 17 mars ivigs årets säsong med en presentation 1000 Tranor för Livet. Utställningen hänger till den 31 mars 2019