1000 Tranor för livet

1000 Tranor för Livet

Konstprojektet 1000 Tranor för Livet startade 2007 och jag köpte missionshuset i Vreten för att driva det. 1000 Tranor för Livet är ett ”samtidskonstprojekt” med fokus på hur miljömedvetande förändras och växer i samhället. Min egen och andras process i förhållande till massmedia och annan samhällsutvecklingen undersöks genom kommunikation runt olika tema, begreppet hållbarhet är ledord.

 

Tranprojektet som sådant är inte till salu, ännu, kanske aldrig. Alla de, nu över 100 oljemålningarna är tillsammans ett verk.

Projektet är slutfört när jag målat 1000 tranor;


I projektet ingår, förutom 856 tranor:

 • Edhem, inköpt 2007, som öppnade för publik maj 2012
 • Tre utställningar vid Hornborgasjön i trantid 2009-2011.
 • Kulturprojekt i Höreda skola, Eksjö, vårterminen 2011
 • Turismmässa vid trandansen 2012 och tranans dagar 2013
 • Programverksamhet, Konserter och gudstjänst i Edhem 2012-2013
 • Tre Utställningar på Jädersbruks ekologiska herrgård, Arboga under samma tid.
 • Utställning ”vatten” i Binnebergs Tingshus, Skövde 2013
 • Presentation av projektet i ex. Västgöta Gille, Västerås 2014
 • Utställningen Lyft Blicken i Kac, Rosahuset 2015
 • Himlajord i Rantens Kvarn, Falköping 2015
 • Renovering av huset
 • Skaraborgssalongen, Skövde 2017
 • Bi-sommar Mössebergs kurort 2017
 • Restaurang Doppingen vid Hornborga naturrum 2018
 • Presentation Hornborga Naturum 2019
 • Utställning Café Doppingen mars 2019